Kontrola zewnętrzna nr: RKZ-011/18

Podmiot kontrolujący Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
Termin rozpoczęcia kontroli 2018-06-21
Wyniki zakończonej kontroli Publikacja sprawozdania niezależnego podmiotu audytowego nie uwzględnia wyników z audytu dotyczących innych instytucji niż Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony