Kontrola zewnętrzna nr: RKZ-019/20

Podmiot kontrolujący Śląski Urząd Wojewódzki
Podmiot kontrolowany Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Kontrola na miejscu realizacji projektu pomocy technicznej pn. „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze” nr PLSK.04.01.00-00-0004/18, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020
Termin rozpoczęcia kontroli 2020-10-05

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony