Kontrola zewnętrzna nr: RKZ-022/20

Podmiot kontrolujący Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2014-2020
Podmiot kontrolowany Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Kontrola na zakończenie realizacji projektu Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - OR współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Termin rozpoczęcia kontroli 2020-11-04

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony