Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt, burmistrz, prezydent miasta składa wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Marszałkiem Województwa (organem uzgadniającym) w zakresie zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego ustalonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
Marszałek Województwa uzgadnia projekt decyzji w formie postanowienia.

Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony