Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Wójt, burmistrz, prezydent miasta zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zarząd Województwa będący organem uzgadniającym w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej jest zobowiązany do współpracy przy sporządzaniu projektu studium, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji.

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. - procedura w SEKAP

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony