Oświadczenia majątkowe - Daniel Barbara

Nazwisko Daniel
Imię Barbara
Okres, za który zostało złożone 2020
Data złożenia 2020-05-29
Stanowisko Zastępca Dyrektora
Departament / Wydział Departament Zdrowia (ZD)
Okoliczność złożenia oświadczenie majątkowe na okoliczność zakończenia wydawania decyzji administracyjnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony