Oświadczenia majątkowe - Daniel Barbara

Nazwisko Daniel
Imię Barbara
Okres, za który zostało złożone 2018
Data złożenia 2019-04-30
Stanowisko p.o. Dyrektora
Departament / Wydział Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Okoliczność złożenia Oświadczenie majątkowe za rok 2018.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony