Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

Dyrektor: Adam Wesołowski

 

tel.: +48 (32) 351 17 19

fax: +48 (32) 351 17 03

e-mail: sekretariat@filharmonia-slaska.eu

strona www: www.filharmonia-slaska.eu

strona bip: bip-slaskie.pl/filharmoniaslaskaFilharmonia Śląska od 70 już lat z powodzeniem propaguje kulturę muzyczną w regionie, kraju i za granicą. Rozpoczęła działalność artystyczną w 1945 roku koncertem orkiestry symfonicznej pod batutą Jana Niwińskiego i Faustyna Kulczyckiego. Rozmach w rozwoju instytucji to zasługa wybitnego dyrygenta – Karola Stryji, który przez 37 lat sprawował funkcję dyrektora Filharmonii Śląskiej i jej kierownika artystycznego.

Po kilkunastu latach pod szyldem Filharmonii Śląskiej działała już stuosobowa orkiestra symfoniczna, a od 1974 r. – sześćdziesięcioosobowy chór i od 1981 r. – Śląska Orkiestra Kameralna.

Repertuar Filharmonii Śląskiej obejmuje muzykę symfoniczną, chóralną, kameralną, organową klasyczną i współczesną, prezentowaną w dwóch salach koncertowych. Filharmonia Śląska daje również liczne koncerty w regionie, kraju, a także za granicą. Zespoły Filharmonii występują pod batutami znakomitych dyrygentów, wraz z wybitnymi solistami krajowymi i zagranicznymi.

Z inicjatywy Karola Stryji od 1979 roku Filharmonia Śląska organizuje cieszący się uznaniem środowiska muzycznego Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga promujący młodych mistrzów batuty.

Estrada Filharmonii Śląskiej jest tradycyjnie miejscem koncertów dyplomowych Akademii Muzycznej w Katowicach. Misję edukacyjną i upowszechnieniową Filharmonia realizuje między innymi poprzez cykle koncertów Młodej Filharmonii oraz bogatą ofertę innych propozycji popularyzujących muzykę przeznaczonych dla różnych grup odbiorców.

14 listopada 2011 roku Filharmonia Śląska nadano imię wybitnego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego (1933-2010).

W latach 2010-2014 przeprowadzono remont i rozbudowę gmachu instytucji, sfinansowane ze środków europejskich i budżetu województwa śląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony