Muzeum Górnictwa Węglowego

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Dyrektor: Bartłomiej Szewczyk
Zastępcy dyrektora: ds. technicznych – Leszek Żurek, ds. rozwoju – Łucja Zawadzka.
tel.: +48 (32) 630 30 91
fax: +48 (32) 277 11 25
e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl
strona www: www.muzeumgornictwa.pl, www.kopalniaguido.pl, www.sztolnialuiza.pl
strona bip: www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/461?o=TreeMenu&e=e|461


Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest wspólną instytucją kultury Miasta Zabrze
i Województwa Śląskiego. Zostało utworzone w wyniku połączenia dwóch instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (działającego od 1981 r.), dla którego organizatorem było Województwo Śląskie i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu (uruchomionej
w 2007 r.), dla której organizatorami byli Miasto Zabrze i Województwo Śląskie. Akt o połączeniu instytucji wszedł w życie z dniem 2 kwietnia 2013 r.

Muzeum udostępnia szerokiej publiczności zabrzańskie dziedzictwo przemysłu górniczego: zabytkowe obiekty infrastruktury naziemnej (w tym unikatową w skali Europy, czynną parową maszynę wyciągową z 1927 r., a także wyrobiska dawnych kopalni „Guido” i „Królowa Luiza” oraz Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia, upowszechnia zbiory i obiekty w zakresie górnictwa węglowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinie historii, nauki, techniki, kultury, a także geologii
i paleobotaniki. Muzeum wydaje rocznik „Górnik Polski”.

Do najważniejszych projektów partnerskich realizowanych przez instytucję należy „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej". W efekcie realizacji projektu m.in. udostępnione będą do zwiedzania różnorodne zabytkowe trasy podziemne obrazujące historię górnictwa, co w połączeniu z działalnością edukacyjną, wystawienniczą, konserwatorską, naukową i popularyzatorską pozwala na tworzenie instytucji o szerokim spektrum oddziaływania.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony