Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała

Dyrektor: Iwona Purzycka
z-ca Dyrektora: Wojciech Glądys
tel.: +48 (33) 81 11 035
fax: +48 (33) 81 11 035
e-mail: sekretariat@muzeum.bielsko.pl
strona www: www.muzeum.bielsko.pl/
strona bip: www.bip.muzeum.bielsko.pl/

Tradycje muzealne w Bielsku-Białej sięgają roku 1897, kiedy to w nowo wybudowanym ratuszu w Białej, miejscowe Towarzystwo Mieszczańskie (Bürgerverein) zaczęło gromadzić pamiątki historyczne dotyczące miasta. W 1902 r. Rada Miejska zadecydowała o utworzeniu Muzeum Miejskiego w Białej, które z kilkoma przerwami działało do roku 1939. W Bielsku decyzję o utworzeniu muzeum Rada Miejska podjęła w 1903 r. Mieściło się ono w budynku starego ratusza przy Rynku. Podczas II wojny światowej hitlerowskie władze okupacyjne połączyły muzea miejskie Bielska i Białej w jedno tzw. Heimatmuseum, które ulokowano w dawnym domu cechowym sukienników. Po wojnie władze miejskie Bielska podjęły decyzję o reaktywowaniu muzeum, otwarto je w 1947 r. w salach Zamku książąt Sułkowskich. Państwowa placówka od połączenia Bielska i Białej w 1951 r. nazywała się Muzeum Państwowe w Bielsku-Białej, zaś po utworzeniu województwa bielskiego w 1975 r. została przeobrażona w Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej. Od 11 grudnia 2000 do końca 2013 r. było to Muzeum w Bielsku-Białej. Aktualną nazwą jest Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej.
Główną siedzibą Muzeum jest Zamek książąt Sułkowskich i posiada następujące oddziały: Fałatówka w Bystrej Śląskiej, Stara Fabryka oraz Dom Tkacza. Muzeum gromadzi eksponaty związane z dziejami i kulturą Bielska-Białej oraz regionu, prowadzi działalność wystawienniczą, naukowo-badawczą i wydawniczą, a także działalność koncertową, cykle spotkań filmowych i poetyckich, zajęcia edukacyjne tematycznie obejmujące zagadnienia z zakresu archeologii, etnografii, historii Bielska-Białej i regionu. Na szczególną uwagę w ostatnich latach zasługują nowe inwestycje: remont pomieszczana ekspozycja w Starej Fabryce, nowa wystawa stała w Domu Tkacza, nowa ekspozycja w Fałatówce oraz remont elewacji wewnętrznej i zadaszenie dziedzińca Zamku Książąt   Sułkowskich, dzięki któremu powstała dodatkowa przestrzeń dla działalności muzeum.
Muzeum otrzymało nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku oraz w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2013” za wystawę zatytułowaną „Od sukna po jedwab – stroje ludowe ze zbiorów Muzeum w Bielsku-Białej”.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony