Muzeum Śląskie

ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

Dyrektor: Maria Czarnecka

tel.: +48 (32) 77 99 300
fax: +48 (32) 77 99 367
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl
strona www: www.muzeumslaskie.pl
strona bip: bip.muzeumslaskie.pl/

Muzeum Śląskie w Katowicach zostało powołane ustawą Sejmu Śląskiego w 1929 roku. Kilka lat później rozpoczęto budowę gmachu muzeum, jednego z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie. Budynek jednak nie doczekał się oficjalnego otwarcia. Po wybuchu II wojny światowej hitlerowcy rozpoczęli rozbiórkę niemal ukończonego gmachu – symbolu polskości. Zniszczeniu oraz grabieży uległa także znaczna część zbiorów. Restytucji Muzeum Śląskie doczekało się w grudniu 1984 roku. Na tymczasową siedzibę wybrano położony w centrum Katowic, przy al. W. Korfantego 3, budynek dawnego hotelu z przełomu XIX i XX wieku. Od momentu restytucji starano się odtworzyć pierwotne zbiory muzealiów, wzbogacając je jednocześnie o nowe eksponaty.

W czerwcu 2015 roku została udostępniona publiczności nowa siedziba Muzeum Śląskiego, powstała na terenie dawnej kopalni „Katowice”. Ideą projektu była rewitalizacja poprzemysłowego terenu poprzez budowę głównego gmachu muzeum, jak i adaptację pokopalnianych obiektów zabytkowych do funkcji muzealnych. Zrealizowany projekt dynamicznie łączy historyczną tkankę industrialnych Katowic z nowoczesną i lekką architekturą szklanych pawilonów usytuowanych w otaczającym muzeum parku sensorycznym. Zgodnie z założeniami architektonicznymi i funkcjonalnymi wystawy są prezentowane kilkanaście metrów pod ziemią, a mimo to dociera tam światło słoneczne.

Nowo wybudowane na powierzchni ziemi szklane bryły służą przede wszystkim doświetlaniu przestrzeni wystawienniczej, ale stały się już symbolem postindustrialnych Katowic. Obok nich stoją ceglane budynki dawnej kopalni. Trzy z nich już zaadaptowano na potrzeby Muzeum. Dzięki takiemu połączeniu można z bliska zobaczyć przemianę XIX-wiecznej kopalni w ośrodek sztuki i historii na miarę XXI wieku.  Wyjątkowych wrażeń może też dostarczyć wjazd na 40-metrową wieżę wyciągową dawnego szybu „Warszawa II”, z której widać panoramę stolicy Górnego Śląska. Do wieży dobudowano szyb windy osobowej, którą można dostać się bezpośrednio na górne platformy widokowe.

Na 6000 m2 powierzchni wystawienniczej prezentowanych jest sześć wystaw stałych, które w oryginalnej i nowatorskiej aranżacji pokazują bogactwo muzealnych zbiorów dawnej oraz współczesnej sztuki polskiej. Muzeum posiada również interesującą kolekcję plastyki nieprofesjonalnej, twórczości związanej ze scenografią, a także niezwykle cenny zbiór dzieł sakralnej sztuki średniowiecznej i nowożytnej oraz eksponatów archeologicznych, etnograficznych i historycznych, które znajdują się na wystawie ukazującej historię Górnego Śląska.

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oferta Muzeum Śląskiego to nie tylko ciekawe i nowatorskie projekty wystawiennicze z zakresu sztuki, historii, etnografii, archeologii i scenografii.
To również działania edukacyjne i popularyzatorskie, których głównym celem jest zachowanie i upowszechnienie dziedzictwa Górnego Śląska w kontekście kultury całej Polski poprzez budowanie twórczych relacji z przedstawicielami różnych grup wiekowych, społecznych i narodowych. Oddziałem Muzeum Śląskiego jest Centrum Scenografii Polskiej, którego zbiory tworzy unikatowa w skali kraju kolekcja, skupiająca najcenniejsze dokonania w scenografii teatralnej i filmowej.

W 2015 roku instytucja zyskała nową, wyjątkową ze względu na swoją architekturę i lokalizację siedzibę na terenach dawnej kopalni „Katowice”, gdzie zabytkowe i zrewitalizowane obiekty zostały przystosowane do funkcji muzealnych, a otaczająca je przestrzeń parkowa uzyskała nową funkcję łącznika pomiędzy Parkiem Bogucickim a pozostałymi częściami Strefy Kultury. 14 metrów poniżej poziomu terenu  udostępniono Galerie sztuki polskiej dawnej i współczesnej, Galerię śląskiej sztuki sakralnej oraz jedyną w Polsce Galerię plastyki nieprofesjonalnej. Ogromne emocje i zainteresowanie wzbudza niezwykle ciekawa wystawa Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów. Wyjątkową w skali kraju kolekcję scenografii teatralnej filmowej prezentuje Centrum Scenografii Polskiej na wystawie Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości. W swoich działaniach Muzeum Śląskie skupia się na budowaniu wspólnoty – zarówno tej lokalnej, jak i międzypokoleniowej, ale także wspólnoty zainteresowań. Prezentowane wystawy czasowe oraz projekty edukacyjne tworzą specjaliści reprezentujący różne obszary pracy artystycznej i naukowej: sztuki, fotografii, a także plastyki nieprofesjonalnej, etnologii, archeologii czy edukacji kulturalnej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony