Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice

Dyrektor: Robert Ciupa

tel.: +48 32 6012108
fax: +48 32 6012108
e-mail: biuro@scwis.pl
strona www: www.scwis.pl/
strona bip: www.bip.scwis.pl

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności z siedzibą w Katowicach zostało powołane w grudniu 2011 roku. Instytucja jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, prowadzoną wspólnie przez Województwo Śląskie i Miasto Katowice. Przedmiotem działalności Centrum jest: zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o wprowadzeniu w 1981 r. w Polsce stanu wojennego, zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o działalności ruchów opozycyjnych w okresie do 1989 roku i wydarzeniach związanych z pacyfikacją strajków na obszarze obecnego województwa śląskiego oraz zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o utworzeniu i działalności NSZZ „Solidarność”. Centrum prowadzi stałą ekspozycję poświęconą powstawaniu i działalności struktur NSZZ „Solidarność”, stałą ekspozycję poświęconą pacyfikacji w dniu 16.12.1981 r. strajku górników w KWK „Wujek”, opiekuje się pomnikiem upamiętniającym ofiary pacyfikacji KWK „Wujek”. Zajmuje się działalnością naukowo-badawczą, dokumentacyjną oraz edukacyjną z wykorzystaniem najnowszych technologii przekazu. Do zadań Centrum należy również inspirowanie i moderowanie działań mających na celu propagowanie uniwersalnych idei wolnościowych, demokratycznych i obywatelskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony