Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny

ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin

Dyrektor: Zbigniew Cierniak

Zastępca Dyrektora: Tomasz Janikowski

tel.: +48 (34) 310 64 15
fax: +48 (34) 310 64 16

e-mail: info@zespolslask.pl
strona www: zespolslask.pl
strona bip: bip-slaskie.pl/zpits

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny powstał w 1953 roku. Założycielem i wieloletnim dyrektorem artystycznym Zespołu był profesor Stanisław Hadyna, który wraz z Elwirą Kamińską stworzył podstawy obecnego kształtu i pozycji artystycznej „Śląska”. Siedzibą Zespołu jest zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Koszęcinie. Od 2017 roku Zespół „Śląsk” jest instytucją współprowadzoną przez Województwo Śląskie i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Nadrzędną ideą działania Zespołu jest ukazywanie bogactwa źródeł kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju. Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych - od wielkich widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej
i sakralnej. W poszukiwaniu nowych form wyrazu artystycznego Zespół sięga także po muzykę i taniec współczesny.

Ponadstuosobowy skład artystyczny „Śląska” obejmuje chór, balet i orkiestrę.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, noszący dziś imię swego założyciela, występuje zarówno na wielkich światowych scenach, jak i w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych.

Zespół w swoim dorobku ma płyty wydane w Złotej Kolekcji „Śląska” (kolekcji narodowej muzyki i pieśni). Kilka z nich posiada status Złotej, jedna Platynowej Płyty.

Swoje zadania statutowe w dziedzinie edukacji oraz promocji turystyki kulturowej Zespół realizuje poprzez dział Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, którego zadaniem jest działalność edukacyjna upowszechniająca i promująca wartości kulturowe. Działalność edukacyjna „Śląska” została wpisana w misję krzewienia kultury ludowej i narodowej przez założyciela Zespołu Stanisława Hadynę. W bogatej ofercie działalności znajdują się m.in. warsztaty artystyczne - taneczne, wokalne, etnograficzne, plastyczne, wizażu, dykcji i ruchu scenicznego, koncerty i programy edukacyjne, szkoły artystyczne, konkursy, festiwale, wycieczki, konferencje, sympozja, szkolenia i wystawy.

Zespół w ramach swoich możliwości prowadzi również działalność impresaryjną, w ramach której organizowane są plenerowe imprezy takie jak: Piknik Artystyczny „Święto Śląska”, Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum „Śląska” i Piknik Leśno – Łowiecki „Cietrzewisko”.

W roku 2014 zakończono przeprowadzoną w kilku etapach rewitalizację koszęcińskiego zespołu pałacowo-parkowego, tworząc warunki dla rozwijania misji artystycznej i edukacyjnej „Śląska”.

„Śląsk” odnajduje się także na płaszczyźnie międzynarodowego dialogu kulturowego, zyskując uznanie poza granicami. Stanowi także łącznik z Polonią rozsianą po wszystkich zakątkach świata. Zespół otrzymał liczne nagrody i dyplomy honorowe, jest jedną z najlepiej rozpoznawanych polskich marek artystycznych, ambasadorem polskiej kultury na świecie.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony