POLREGIO sp. z o. o.

ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa


Prezes Zarządu Społki: Artur Martyniuk

Członek Zarządu: Adam Pawliktel.: +48 (22) 47 41 405
fax: +48 (22) 47 44 039
e-mail: info@p-r.com.pl
strona www: www.polregio.pl
strona bip: https://polregio.pl/pl/bip

 Ilość i wartość nominalna akcji (udziałów) Województwa Śląskiego oraz procent w całości kapitału.
141 736 udziałów o wartości nominalnej 28 347 200,00 zł co stanowi 4,6% w kapitale zakładowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony