Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń

Prezes Zarządu Społki: Cezary Tomiczek

tel.: +48 (33) 85 42 640
fax: +48 (33) 85 43 599
e-mail: sekretariat@reumatologiczny.pl
strona www: www.reumatologiczny.pl
strona bip: www.bip-slaskie.pl/ssrrus

Ilość i wartość nominalna akcji (udziałów) Województwa Śląskiego oraz procent w całości kapitału.
28 780 udziałów o łącznej wartości nominalnej 28 780 000 zł co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony