Stadion Śląski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice

adres do korespondencji: ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8)    

Likwidator: Rafał Byrczek


tel.: +48 (32) 34 82 790
fax: +48 (32) 34 82 795
e-mail: sekretariat@stadionslaski.pl
strona bip: www.bip.stadionslaski.pl


Ilość i wartość nominalna akcji (udziałów) Województwa Śląskiego oraz procent w całości kapitału:
Dla spółki z o.o. wynosi - 2 499 111 udziałów o łącznej wartości nominalnej 249 911 100,00 zł, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony