Stadion Śląski Sp. z o.o.

ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice

adres do korespondencji: ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8)    

Prezes Zarządu: Jan Widera


tel.: +48 (32) 34 82 790
fax: +48 (32) 34 82 795
e-mail: sekretariat@stadionslaski.pl
strona bip: www.bip.stadionslaski.pl


Ilość i wartość nominalna akcji (udziałów) Województwa Śląskiego oraz procent w całości kapitału.
2 499 111 udziałów o łącznej wartości nominalnej 249 911 100,00 zł co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony