Stadion Śląski Sp. z o.o.

ul. Reymonta 24, 40-037 Katowice

adres do korespondencji: ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8)    
Czonek Zarządu Społki: Aneta Moczkowska
Prezes Zarządu: Krzysztof Klimosz

tel.: +48 (32) 34 82 790
fax: +48 (32) 34 82 795
e-mail: sekretariat@stadionslaski.pl
strona bip: www.bip-slaskie.pl/stadionslaski

Ilość i wartość nominalna akcji (udziałów) Województwa Śląskiego oraz procent w całości kapitału.
1.946.120 udziałów o łącznej wartości nominalnej 194.612 000,00 zł co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony