Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. M. Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze

Prezes Zarządu: Tadeusz Urban

tel.: +48 (32) 37 32 300
e-mail: klinika@klinika-zabrze.med.pl
strona www: www.klinika-zabrze.med.pl
strona bip: klinikazabrze.nbip.pl/klinikazabrze

Ilość i wartość nominalna akcji (udziałów) Województwa Śląskiego oraz procent w całości kapitału.
21 400 udziałów o łącznej wartości nominalnej 21 400 000,00 zł co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony