Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022

Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 to aktualizacja Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020

Aktualizacja Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020 wynika z następujących aktów prawnych: 

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492), 
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r., poz. 458), 
  • Priorytetów dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej - Województwo Śląskie 01.01.2019 – 31.12.2021. 

Celem głównym Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 jest podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym mieszkańców województwa śląskiego, jak również zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. 

Program, jako instrument realizacji wojewódzkiej strategii działań w obszarze zdrowia psychicznego, przedstawia opis problemu zdrowotnego, sytuację epidemiologiczną zaburzeń psychicznych w Polsce i w województwie śląskim, stan zasobów psychiatrycznej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w województwie śląskim, określa obszary działań, cele, priorytety, zadania oraz źródła finansowania i sposób jego monitorowania. 

Ponadto w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 przygotowano dwa programy wykonawcze, które stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022. 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony