Konsultacje projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

Zarząd Województwa Śląskiego

Na podstawie: art. 11 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 9 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

ogłasza,

konsultacje projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie https://rcas.slaskie.pl.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa śląskiego, oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, zapoznanie się z ww. dokumentami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego jest ograniczone. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice

Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

tel: +48 (32) 77 99 109, +48 (32) 77 99 108, fax: +48 (32) 77 99 174

polityka.rewitalizacja@slaskie.pl

z dopiskiem konsultacje Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego
bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uwagi można przekazywać w terminie do 18 grudnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Regionalną Polityką Rewitalizacji Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony