Przyjęcie dokumentu pn.: Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.

Obwieszczenie

 Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) 

ogłasza,

przyjęcie dokumentu pn.  Regionalna polityka rewitalizacji województwa śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.

Dokument pn. Regionalna polityka rewitalizacji województwa śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Informacje na temat wskazanych dokumentów można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) i numerem telefonu:

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice

Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

tel: +48 (32) 77 44 035, +48 (32) 77 44 034, fax: +48 (32) 77 99 174

polityka.rewitalizacja@slaskie.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Regionalną Polityką Rewitalizacji Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl 

 

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2327/383/VI/2022 z dnia 21.12.2022 r. 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony