Przyjęcie dokumentu pn. „Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego 2030”

Zarząd Województwa Śląskiego

 zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2378 z późn. zm.)

ogłasza

przyjęcie dokumentu pn.  „Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego 2030”.

Dokument pn. Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego 2030 wraz z Diagnozą Strategiczną do dokumentu pn. „Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego 2030” dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju oraz na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Informacje na temat wskazanych dokumentów można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) i numerem telefonu:

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

zdrowie@slaskie.pl

tel: +48 (32) 77 40 962

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony