Raport o stanie województwa za rok 2018

Obowiązek opracowania Raportu o stanie województwa nakładają na Zarząd Województwa przepisy ustawy o samorządzie województwa (art. 34a).

Zgodnie z zapisami ustawy Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

Uchwała Nr V/55/6/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa wskazuje elementy, które powinny być ujęte w ramach opracowywanego raportu.

Zgodnie z zapisami Uchwały Sejmiku Raport o stanie województwa dokument składa się z następujących elementów:

  • Część I: informacja ogólna związana z sytuacją społeczno-gospodarczą województwa;
  • Część II: syntetyczny opis realizacji polityk, programów i strategii (w formie tabelarycznej) uzupełniony opisem statystycznym;
  • Załączniki: informacja o stanie realizacji uchwał Sejmiku Województwa oraz sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego.

Opracowany Raport  o stanie województwa jest podstawą do udzielenia wotum zaufania dla działań Zarządu Województwa.

Uchwała w sprawie przyjęcia Raportu o stanie województwa za rok 2018.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony