Ogłoszenia o rekrutacji na zastępstwo oraz na stanowiska pomocnicze i obsługi

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji na zastępstwo oraz na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego - załącznik nr 1.
  2. Dokumenty:
    • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego - załącznik nr 2,
    • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku pomocniczym i obsługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego - załącznik nr 3.

Dokumenty dostępne są również w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Referacie ds. rekrutacji i adaptacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46.

Kandydat może złożyć dokumenty aplikacyjne:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu;
  • elektronicznie (e-mail);
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera;
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną (e-mail) należy przesłać na adres poczty elektronicznej rekrutacja@slaskie.pl, uwzględniając nr ewidencyjny rekrutacji w tytule wiadomości.

Elektroniczne składanie dokumentów zobowiązuje kandydata do przesłania kwestionariusza podpisanego własnoręcznie lub podpisem elektronicznym (e-podpis) oraz wszystkich innych wymaganych w ogłoszeniu dokumentów w formie czytelnych skanów lub zdjęć. Osoba wybrana do zatrudnienia zobowiązana będzie do dostarczenia oryginału złożonych elektronicznie dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne wysłane na inny niż wskazany w ogłoszeniu adres e-mail, bez wskazania tytułu wiadomości lub podanym w tytule niepoprawnym numerem ewidencyjnym rekrutacji nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia podpisanego kwestionariusza osobowego, znajdującego się w poniższych załącznikach.

Uwaga!!!

Wymogi ogłoszenia spełniają jedynie dokumenty przygotowane na formularzach, do których odesłanie zawierają poniższe odnośniki (linki). Złożenie przez kandydata dokumentu w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia o naborze.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony