Ogłoszenia o naborze

Informujemy, że ogłoszenia archiwalne znajdują się pod adresem: archiwum-bip.slaskie.pl-link


Do pobrania:  

  1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego - załącznik nr 1
  2. Dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - załącznik nr 2
  • oświadczenia dla ubiegających się o stanowiska urzędnicze - załącznik nr 3
  • oświadczenia dla ubiegających się o stanowiska kierownicze - załącznik nr 4

Dokumenty te dostępne są również w Wydziale Kadr i Płac w Referacie Naboru Personelu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46.

Dokumenty złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi, oferty dostarczone w niepoprawnie opisach kopertach oraz oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Urzędu.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony