Menu

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Ogłoszenie naboru kandydatów na członów komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Tytuł artykułu Ogłoszenie naboru kandydatów na członów komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
Kategoria konkursu Inne
Termin składania ofert od 2022-03-11
Termin składania ofert do 2022-03-14
Status konkursu trwające

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą powołuje skład Komisji Wyborczej.

Kandydaci nie mogą starać się jednocześnie o mandat radnego i członka Komisji Wyborczej.

Zgłoszenia kandydatów do Komisji Wyborczej przyjmowane będą na formularzach zgłoszeniowych dla kandydatów na członków komisji wyborczej w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w 2022 roku, stanowiących załącznik do  uchwały Zarządu. Ogłoszenie składu Komisji Wyborczej nastąpi w dniu 16 marca 2022 r.

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem: „Nie otwierać – Rekrutacja do Komisji Wyborczej do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” składać należy  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój nr 164) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (decyduje data wpływu do Urzędu). Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Złożone kopie dokumentów na wniosek kandydatów zwraca się w ciągu 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu.  Nieodebrane dokumenty w powyższym terminie zostają  komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udziela pracownik Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w  Katowicach (tel. 32 77 40 712, e-mail: mlodzi@slaskie.pl).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony