Ogłoszenie elektronicznej tablicy ogłoszeń z dnia 2021-06-16

Data ogłoszenia 2021-06-16
Departament / Wydział Departament Rozwoju Regionalnego (RR)
Treść ogłoszenia Konsultacje projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 – v.02

Zarząd Województwa Śląskiego  

Na podstawie art. 10a ust.1, art. 11 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz uchwały nr V/60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego 

ogłasza 

KONSULTACJE 

projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 

Województwa Śląskiego 2030 – v.02  

Województwo śląskie jest obszarem, którego dotyczą największe wyzwania transformacyjne w Unii Europejskiej. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji będzie podstawą do wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzystania z innych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE.  

Do udziału w procesie konsultacji projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych. Projekt Planu jest dostępny pod treścią ogłoszenia (patrz niżej).  

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem załączonego formularza i odesłać go na adres: 

transformacja@slaskie.pl 

 lub  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

Departament Rozwoju Regionalnego 
ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice 

tel.: +48 (32) 77 99 108 (lub 104), fax: +48 (32) 77 99 174 

z dopiskiem „Konsultacje–TPST v.02” 

 Uwagi można przekazywać w terminie do 30 czerwca 2021 r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się na stronie https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/ 

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1463/241/VI/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. (link do opublikowanej na BIP uchwały)

https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-1463-241-vi-2021-z-dnia-2021-06-15.html

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony