Uchwała zarządu nr 1589/271/V/2018 z dnia 2018-07-10

W sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach przyjętego uchwałą nr I/20/8/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 maja 2000 roku z późn. zm. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony