Uchwała zarządu nr 1635/131/V/2016 z dnia 2016-08-09

W sprawie Akceptacji wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków z Pomocy Technicznej programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 486).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony