Uchwała zarządu nr 1729/363/VI/2022 z dnia 2022-09-21

W sprawie przyjęcia rozliczenia rekompensaty za wykonanie przez POLREGIO S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. kolejowych przewozów pasażerskich na podstawie umowy nr 4627/KT/2019 z dnia 27.12.20219 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 15.12.2019 r. do 08.12. 2029 r.
podstawa prawna art. 14 ust.1 pkt 10 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony