Uchwała zarządu nr 1800/365/VI/2022 z dnia 2022-09-27

W sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1728 S relacji Poręba – Ciągowice na terenie Gminy Poręba oraz odcinka drogi nr 1716 S relacji Ciągowice – Kuźnica Sulikowska na terenie Gminy Łazy
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.); art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony