Uchwała zarządu nr 190/398/VI/2023 z dnia 2023-02-02

W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca 1999 roku w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony