Uchwała zarządu nr 2558/291/VI/2021 z dnia 2021-11-24

W sprawie zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2021 dla zadania pn. „Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” oraz zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 759/KL/2021
podstawa prawna art. 41 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony