Uchwała zarządu nr 376/25/V/2015 z dnia 2015-03-19

W sprawie Zawarcia z Wojewodą Śląskim Aneksu do umowy dotacji z dnia 26 stycznia 2015r. na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z zakresu ochrony przyrody i środowiska realizowanych przez jednostkę samorządu województwa Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 ze zmianami)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony