Uchwała zarządu nr 377/25/V/2015 z dnia 2015-03-19

W sprawie Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nadanego przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/21/2/2012 z dnia 17 maja 2012 r.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony