Uchwała zarządu nr 392/486/VI/2024 z dnia 2024-02-13

W sprawie zawarcia aneksu nr 4 do Porozumienia nr 53/KT/2021 z dnia 18.06.2021 r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późń. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późń. zm.) oraz uchwała Sejmiku Nr II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony