Uchwała zarządu nr 455/408/VI/2023 z dnia 2023-03-10

W sprawie zawarcia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. Aneksu nr 1 do Umowy powierzenia z dnia 20.02.2023r. (CRU WSL-0440/KR/23), dotyczącej przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z wieloletnim utrzymaniem.
podstawa prawna art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 37 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony