Uchwała zarządu nr 575/410/VI/2023 z dnia 2023-03-17

W sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2022 roku Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030
podstawa prawna Art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) w związku z Uchwałą Nr VI/44/4/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony