Uchwała zarządu nr 612/411/VI/2023 z dnia 2023-03-24

W sprawie wydania opinii przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ok. 1000m gazociągu w/c DN250 MOP 5,5 MPa relacji: Trzebiesławice – Częstochowa; odg. Chruszczobród wraz z wymianą ZZU na kątowy DN500/250 oraz likwidacją ZZU – opracowanie dokumentacji projektowej”.
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2094) w związku z art. 6 ust.3 pkt 11 ustawy 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1836 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony