Zarządzenie Marszałka nr 69/19 z dnia 2019-05-29

Numer 69/19
Data ogłoszenia 2019-05-29
W sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej* *Zgodnie z §1 ust. 1 Zarządzenia nr 167/19 z dnia 20.12.2019 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie dostosowania brzmienia aktualnie obowiązujących zarządzeń Marszałka Województwa Śląskiego do zmian wprowadzonych Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego stanowiącym załącznik do uchwały nr 2786/85/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. we wszystkich aktualnie obowiązujących zarządzeniach Marszałka Województwa Śląskiego wydanych do dnia 31.12.2019 r., użyty w różnej liczbie i różnym przypadku wyraz „Wydział” w znaczeniu komórki organizacyjnej Urzędu, zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem „Departament”.
Podstawa prawna art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) w związku z art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) oraz art. 51j ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony