Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

V Kadencja

Przewodniczący: Lucyna Ekkert
Z-ca przewodniczącego: Krystyna Jasińska
Z-ca przewodniczącego: Bronisław Korfanty
Z-ca przewodniczącego: Danuta Kożusznik

Członek komisji: Ewa Żak
Członek komisji: Halina Bieda
Członek komisji: Piotr Czarnynoga
Członek komisji: Michał Czarski
Członek komisji: Andrzej Gościniak
Członek komisji: Jerzy Gorzelik
Członek komisji: Marek Gzik
Członek komisji: Urszula Koszutska
Członek komisji: Maria Materla
Członek komisji: Henryk Mercik
Członek komisji: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
Członek komisji: Martyna Starc-Jażdżyk

Zadania:
- problematyka kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ocena działalności szkół i placówek, dla których Województwo jest organem prowadzącym,
- sprawy z zakresu polityki kulturalnej na terenie Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony