Komisja Rewizyjna

V Kadencja

Przewodniczący: Piotr Czarnynoga
Z-ca przewodniczącego: Andrzej Gościniak

Członek komisji: Michał Czarski
Członek komisji: Aniela Jany
Członek komisji: Bronisław Karasek
Członek komisji: Maciej Kolon

Zadania:
- kontrola wykonania budżetu Województwa przez Zarząd, a w szczególności opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu w tym przedmiocie oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium,
- kontrola bieżąca wykonania uchwał Sejmiku,
- ocena funkcjonowania administracji samorządowej w Województwie,
- kontrola gospodarki finansowej i trybu zawierania umów przez instytucje samorządu Województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony