Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

V Kadencja

Przewodniczący: Janusz Wita
Z-ca przewodniczącego: Sylwia Cieślar
Z-ca przewodniczącego: Stanisław Dzwonnik
Z-ca przewodniczącego: Krystian Kiełbasa

Członek komisji: Stanisław Dąbrowa
Członek komisji: Stanisław Gmitruk
Członek komisji: Beata Kocik
Członek komisji: Danuta Kożusznik
Członek komisji: Józef Kubica
Członek komisji: Monika Socha

Zadania:
- zagadnienia rozwoju produkcji rolnej, gospodarki leśnej, gospodarki rybackiej, infrastruktury usługowej i agroturystyki,
- opiniowanie spraw związanych z zabezpieczeniem i budową dróg na terenach wiejskich,
- opiniowanie spraw związanych z zabezpieczeniem urządzeń melioracyjnych,
- zagadnienia ochrony środowiska na terenach wiejskich,
- problematyka rozwoju oświaty i kultury na terenach wiejskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony