Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

V Kadencja

Przewodniczący: Maciej Kolon
Z-ca przewodniczącego: Jerzy Gorzelik
Z-ca przewodniczącego: Marta Salwierak
Z-ca przewodniczącego: Monika Socha

Członek komisji: Sylwia Cieślar
Członek komisji: Stanisław Dzwonnik
Członek komisji: Aniela Jany
Członek komisji: Julia Kloc - Kondracka
Członek komisji: Urszula Koszutska

Członek komisji: Teresa Wróbel

Zadania:
- opiniowanie spraw związanych z rozwojem i promocją kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
- opiniowanie planów rozwoju bazy (urządzeń) sportowo-turystycznej,
- opiniowanie wydatkowania środków finansowych z budżetu Województwa na cele kultury fizycznej rekreacji i turystyki,
- problematyka potrzeb osób niepełnosprawnych w dziedzinie rehabilitacji ruchowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony