Komisja Statutowo-Regulaminowa

V Kadencja

Przewodniczący: Jan Kawulok
Z-ca przewodniczącego: Julia Kloc-Kondracka
Z-ca przewodniczącego: Henryk Mercik
Z-ca przewodniczącego: Maria Potępa

Członek komisji: Krystian Kiełbasa
Członek komisji: Beata Kocik
Członek komisji: Jarosław Makowski
Członek komisji: Grzegorz Wolnik

Zadania:
- problematyka zmian Statutu Województwa Śląskiego oraz opiniowanie projektów zmian tego aktu wnoszonych przez uprawnione podmioty,
- opiniowanie projektów statutów bądź równorzędnych aktów regulujących status i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych,
- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
- opiniowanie wniosków dotyczących rozwiązania z radnym umowy o pracę.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony