Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/12/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 61 , poz. 708 z późn. zm.)

§ 1


Ustala się zasady wynagradzania pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli przez:1) Przyjęcie najniższego wynagrodzenia w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 , poz. 708 z póĽn. zm.) w kwocie 760,00 złotych.


2) Przyjęcie wartości jednego punktu w kwocie 8 złotych, według tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowań pracowników.


§ 2


Zasady, o których mowa w §1, stosuje się do obliczania wynagrodzenia zasadniczego, przysługującego pracownikom jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, od 1 września 2002 r.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony