Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/8/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2002
Na podstawie
art. 18 pkt 6
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. nr 142 z 2001r., poz. 1590 z późn. zm.)

§ 1


Dokonać przeniesienia w planie wydatków budżetu Województwa Śląskiego na 2002 rok kwoty 100.000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, według poniższego wyszczególnienia:Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600Transport i łączność

100.000

 

 

60095


Pozostała działalność

100.000

 

 

 

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

100.000

 

757

 

 

Obsługa długu publicznego

 

100.000

 

75705

 

Obsługa kredytów podmiotów krajowych

 

100.000

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

 

100.000

RAZEM

100.000

100.000

z przeznaczeniem na pełne pokrycie prowizji bankowej kredytu zaciągniętego przez Województwo Śląskie w kwocie 20.000.000 zł na wydatki bieżące w zakresie integracji komunikacji w aglomeracji katowickiej z systemem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.


§ 2


Wykonanie niniejszej uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony