Menu

Uchwała Sejmiku nr II/24/11/2004 z dnia 2004-09-20

Data ogłoszenia 2004-09-20
W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród
Na podstawie
art. 18 pkt 20 i art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. Nr 118 z 2003 roku, poz. 1112, z późn. zm.)
§ 1

Ustalić kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony