Menu

Uchwała Sejmiku nr II/24/13/2004 z dnia 2004-09-20

Data ogłoszenia 2004-09-20
W sprawie połączenia I, II i III Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu w Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
Na podstawie
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z § 53 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 roku w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (t. j. Dz. U. Nr 104 z 1997 roku, poz. 664 z późn. zm.)
§ 1
  1. Połączyć z dniem 1 października 2004 roku I, II i III Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu w Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 1 o nazwie: Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu. Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Utworzonemu Zespołowi nadać statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony