Menu

Uchwała Sejmiku nr VI/50/18/2022 z dnia 2022-11-21

Data ogłoszenia 2022-11-21
W sprawie zmiany uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (z późniejszymi zmianami)

STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY!
w części określonej w pkt 6 Załącznika do uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.1007.2022 z dn. 27.12.2022 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr VI/50/18/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkolę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (z późniejszymi zmianami), w części określonej w pkt 6 Załącznika do ww. uchwały

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony