Kontrola wewnętrzna nr: KA-ZK.1711.34.2017

Podmiot kontrolujący Wydział Kontroli
Podmiot kontrolowany Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli Gospodarka finansowa za lata 2015-2017.
Termin rozpoczęcia kontroli 2017-12-11
Termin zakończenia kontroli 2018-01-19
Wyniki zakończonej kontroli Wystąpienie pokontrolne z dnia 6.06.2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony